Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag Prop. 2009/10:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ändring av hur den så kallade beloppsspärren beräknas för underskottsföretag som bytt ägare. Med underskottsföretag menas ett företag som har ett outnyttjat underskott i sin verksamhet, till exempel på grund av ett tidigare negativt resultat. Beloppsspärren innebär att underskott bara får utnyttjas med ett belopp som motsvarar högst 200 procent av förvärvsutgiften.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...