Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

En reformerad grundlag Prop. 2009/10:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen.

Ändringarna i regeringsformen och övriga lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)

Laddar...