Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting Prop. 2010/11:156

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ändring i lagen om kommunalekonomisk utjämning och att det i lagen om kollektivtrafik införs en möjlighet för kommuner att lämna bidrag till varandra. Förslagen syftar till att begränsa oönskade omfördelningseffekter som kan uppstå vid skatteväxlingar mellan kommuner och landsting.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

_________________________________________________________

Riksdagen fattade den 12 oktober 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...