Proposition från Kulturdepartementet

Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet Prop. 2017/18:287

Publicerad

I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Ladda ner:

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.