Proposition från Justitiedepartementet

Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål Prop. 2018/19:139

Publicerad

Lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål trädde i kraft den 1 maj 2018. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2019. I propositionen föreslår regeringen att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2022.

Ladda ner:

Det nya delgivningssättet tillgänglighetsdelgivning används i den pågående försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål.

Pressmeddelande: Regeringen vill förlänga försök med effektivare delgivning i brottmål

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Snabbare lagföring

    Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

  • En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

    Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Svensk författningssamling (6 st)