Proposition från Socialdepartementet

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund Prop 2021/22:67

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans.

Ladda ner:

Förslaget innebär att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till stor del kommer att överensstämma med bestämmelserna i kommunallagen när det gäller deltagande i styrelsesammanträden på distans. Förslaget ger samordningsförbunden bättre förutsättningar att kunna arbeta effektivt och hållbart genom digitala styrelsesammanträden.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 16 mars 2022

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • PM: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

    Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förändringen innebär att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt på plats. Detta då enskilda ledamöter får möjlighet att deltaga i sammanträden på distans.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)