Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål SOU 2005:3

Publicerad Uppdaterad

Betänkande av Kulturföremålsutredningen.

Ladda ner:

1995 års Unidroitkonvention om återlämnande av stulna eller olagligt utförda kulturföremål har utarbetats inom den internationella organisationen Unidroit (Internationella privaträttsinstitutet). Konventionen, som antogs i juni 1995 och trädde i kraft i juli 1998, bygger delvis på 1970 års Unescokonvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom. Den har tillkommit för att genom ett ökat internationellt samarbete försöka begränsa den olagliga utförseln av kulturföremål och hanteringen av stulna kulturföremål. Avsikten är att Sverige skall ansluta sig till konventionen. För att så skall kunna ske måste svensk lagstiftning anpassas till konventionens krav.
Laddar...