Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Olika former av normkontroll SOU 2007:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En av Grundlagsutredningens uppgifter är att utreda frågor om lagprövning och om det finns behov av en författningsdomstol. Utredningen ska i det sammanhanget bl.a. belysa det s.k. uppenbarhetsrekvisit som finns i 11 kap. 14 § regeringsformen samt Lagrådets roll och ställning. Mot denna bakgrund tillsatte utredningen en expertgrupp bestående av jurister och statsvetare under ledning av justitierådet Göran Regner. Gruppens huvudsakliga uppgift var att ta fram förslag på olika modeller för normkontroll. Modellerna skulle avse allt från mer begränsade inslag av normkontroll till mer långtgående exempel. Expertgruppens arbete redovisas i denna rapport.
Laddar...