Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Rovdjuren och deras förvaltning SOU 2007:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 19 januari 2006 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om effekterna av rovdjursstammarnas utveckling och frågor knutna till att uppfylla målen i en sammanhållen rovdjurspolitik i fråga om de stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn.