Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande SOU 2011:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rehabiliteringsrådet överlämnade 1 mars 2011 sitt slutbetänkande. Uppdraget har varit att lämna underlag till utformning av den framtida rehabiliteringsgarantin. Arbetet har främst bedrivits i fyra arbetsgrupper inom ämnesområdena. Psykiatri, smärta i rörelseorganen, onkologi och neurologi.

Utredningen föreslår bland annat att insatser för diagnoserna lättare psykisk ohälsa och ospecifik smärta i rygg axlar och nacke ska sättas in tidigt helst inom två månaders sjukfrånvaro, men först när sjukfrånvaro uppstått och att rehabilitering inom rehabiliteringsgarantin tills vidare bör övervägas noga för individer med sjukfrånvaro över två månader.

För att öka kunskapen om vilka behandlingsinsatser som har effekt och ökar möjligheten för patienten att kunna återgå i arbete föreslår Rehabiliteringsrådet att ett kvalitetsregister för insatser inom garantin införs.

Rehabiliteringsrådet föreslår även att ett kunskapscentrum inrättas med syfte att analysera data från kvalitetsregistret men också att följa internationell forskning på området och att arbeta med implementering av resultaten så att de kommer patienterna tillgodo.

Rehabiliteringsrådet lägger också ett antal förslag på förändringar av rehabiliteringsarbetet inom områdena Neurologi och Cancer. Dessa diagnoser omfattas inte för närvarande av rehabiliteringsgarantin.

Lagstiftningskedjan