Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet SOU 2011:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över och förbättra möjligheterna att utbyta information mellan myndigheter som samarbetar i bekämpningen av grov organiserad brottslighet. Utredningen föreslår en ny lag om informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet. Dessutom föreslås vissa ändringar och tillägg i offentlighets- och sekretesslagen samt i berörda myndigheters registerförfattningar.