Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Rapport från Bergwallkommissionen SOU 2015:52

Publicerad

Bergwallkommissionen, med professor emeritus Daniel Tarschys som särskild utredare, har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmåls­processer som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.

Ladda ner:

Kommissionen haft även haft i uppdrag att analysera om det förekommit brister i agerandet och, om bristerna varit strukturella, ta ställning till om det föreligger ett förändringsbehov.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rapport från Bergwallkommissionen

    Bergwallkommissionen, med professor emeritus Daniel Tarschys som särskild utredare, har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmåls­processer som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.

Remiss SOU 2015:52

Lagrådsremiss

Proposition