Remiss SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen Diarienummer: Ju2015/04825

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 20 november 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.