Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019:4

Publicerad

I detta betänkande redovisas uppdraget att lämna förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat ett paket av fem huvudsakliga åtgärder:

 1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och ska benämnas karriärvägledning.
 2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
 3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
 4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
 5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

 • Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

  I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Ändringarna innebär att kommunerna blir ansvariga för att hålla uppföljningssamtal med de personer som studerar med studiestartsstöd. Syftet är att öka dessa personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

  I detta betänkande redovisas uppdraget att lämna förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...