Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning SOU 2020:27

Publicerad

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Utredningen överlämnar här sitt slutbetänkande Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

    Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras (dir. 2018:86). Enligt utredningens direktiv skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 30 juni 2019. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 april 2020.

  • Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

    En särskild utredare ska närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning

    Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Utredningen överlämnar här sitt slutbetänkande Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning.

Lagrådsremiss

Proposition