Äldreomsorg

Äldreomsorg handlar om de insatser som görs för att öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Ansvariga för äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om äldreomsorg

 • Välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga

  Regeringen tillsätter en utredning som syftar till att fler av dem som vill ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik ska få möjlighet till det. Utredaren ska ta fram förslag på reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att de ska erbjudas insatser på samma villkor som andra.

 • Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

  Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen.
  Regeringen föreslår i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Fredagen den 8 september besökte statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen. I samband med besöket hölls en pressträff där statsministern och äldre- och socialförsäkringsministern meddelade att regeringen i budgeten för 2024 föreslår att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

 • Bedrägerier mot äldre i fokus på rundabordssamtal

  Äldre- och social­försäkrings­minister Anna Tenje, civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer kommer gående i en korridor.
  Äldre- och social­försäkrings­minister Anna Tenje, civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

  I veckan höll regeringen ett runda­bords­samtal om problemet med bedrä­gerier mot äldre. Inbjudna till samtalet var represen­tanter för bank­sektorn, pensionärs­organisa­tioner samt flera myndigheter.

Innehåll om äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 129 träffar.