Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg

Äldreomsorg handlar om de insatser som görs för att öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Ansvariga för äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om äldreomsorg

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Välfärdsteknik är viktigt för att stärka äldreomsorgen och öka äldres livskvalitet. Regeringen har därför vidtagit flera åtgärder i syfte att öka användningen av välfärdsteknik. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag att kartlägga välfärdsteknik i äldreomsorgen

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera lokala erfarenheter av välfärdstekniker i äldreomsorgen, exempelvis digital nattillsyn, mobila trygghetslarm och läkemedelsautomater. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2025.

Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen.jpg
Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen.jpg Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen - 14 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom demensområdet

Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet totalt sex miljoner kronor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.

Foto: Regeringskansliet

IVO får uppdrag att stärka arbetet med att förhindra välfärdsbrottslighet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag att förhindra och motverka välfärdsbrottslighet inom omsorgen och hälso- och sjukvården. Regeringen avser att ge IVO två nya uppdrag att stärka förmågan att genom tillsyn och tillståndsprövningen agera mot förekomsten av oseriösa aktörer i inom omsorgen, hälso- och sjukvården och tandvården.

Anna Tenje svarar på frågor under en presskonferens
Äldre- och socialförsäkringsminister under en presskonferens. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga

Regeringen tillsätter en utredning som syftar till att fler av dem som vill ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik ska få möjlighet till det. Utredaren ska ta fram förslag på reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att de ska erbjudas insatser på samma villkor som andra.

Innehåll om äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 153 träffar.

Laddar...