Äldreomsorg

Äldreomsorg handlar om de insatser som görs för att öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Ansvariga för äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om äldreomsorg

 • Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera demensstrategin

  I takt med att vi lever allt längre förväntas antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom fördubblas till år 2050. Det innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar. 

 • Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje bjuder in SKR och Kommunal till möte

  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje har bjudit in SKR och Kommunal till ett första möte för att diskutera situationen inom äldreomsorgen och hur regering, kommuner och regioner kan samverka för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning.

 • Regeringen vill öka användningen av digital välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Genom ökad användning av digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen vill regeringen öka tryggheten för de boende och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. Regeringen menar att ökad användning av välfärdsteknik behövs för att bibehålla kvalitén inom äldreomsorgen då behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

 • Regeringen tillsätter utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen

  Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att arbetet inom äldreomsorgen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Nu tillsätter regeringen en utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen. Syftet är att stärka patientsäkerheten och öka tryggheten inom vård och omsorg av äldre.

Innehåll om äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 101 träffar.