Äldreomsorg

Äldreomsorg handlar om de insatser som görs för att öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Ansvariga för äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om äldreomsorg

 • Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

  Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen.
  Regeringen föreslår i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Fredagen den 8 september besökte statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen. I samband med besöket hölls en pressträff där statsministern och äldre- och socialförsäkringsministern meddelade att regeringen i budgeten för 2024 föreslår att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

 • Regeringen tillsätter utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

  Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter med sammansatta behov, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. För att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård krävs medicinsk kompetens. Flera utredningar och uppföljningar har visat på brister i tillgången till och medverkan av läkare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

 • Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera demensstrategin

  I takt med att vi lever allt längre förväntas antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom fördubblas till år 2050. Det innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar. 

 • Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje bjuder in SKR och Kommunal till möte

  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje har bjudit in SKR och Kommunal till ett första möte för att diskutera situationen inom äldreomsorgen och hur regering, kommuner och regioner kan samverka för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning.

Innehåll om äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 125 träffar.