.
.

Energikrisen

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag. Sidan uppdateras löpande.

Kraftsamla – spara – stötta

.
Illustration: Regeringskansliet lllustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om elstöd till hushåll

.
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om elstöd till elintensiva företag

.
. Illustration: Regeringskansliet

Elstöd och andra åtgärder

Illustration: Regeringskansliet
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Ansvariga myndigheter

Aktuellt

 • Stöd för att stötta hushåll och företag

  • Elstödet som avser hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 omfattar cirka 4,3 miljoner hushåll. Detta elstöd började att betalas ut den 20 februari 2023 av Försäkringskassan. Försäkringskassan hade den 8 mars 2023 betalat ut 98 procent av elstöden till berörda hushålls bankkonton.
  • Elstödet som avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022 omfattar cirka 5 miljoner hushåll, planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna av detta elstöd under våren 2023.
  • Elstöd till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) håller på att tas fram. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och regeringen arbetar nu med stödets utformning. Planeringen är att de berörda företagen ska kunna ansöka om elstödet från och med den 30 maj 2023 hos Skatteverket.
  • Elstöd till elintensiva företag. Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning som företaget har haft under perioden oktober–december 2022 i jämförelse med vilket elpris företaget hade i genomsnitt under 2021. Berörda företag kan ansöka om elstödet hos Energimyndigheten, se länk. Sista datum för att göra en ansökan är den 17 april 2023.
  • Gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Stödet avser perioden oktober 2021-september 2022 när gaspriserna var mycket höga. Gasprisstödet riktar sig till hushåll längs det västsvenska naturgassystemet, som är en del av det sammanlänkade europeiska gasnätet. Drygt 27 000 hushållskunder finns där, varav drygt 12 500 hushåll använder gas för uppvärmning. Stödet kommer att betalas ut i efterhand under 2023. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme, vilket motsvarar ersättningsnivån för elstödet i elområde 4. Det är den gaskonsument som hade rätt at ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023 som får stödet. Med förordningen på plats kan gasnätsföretagen börja ansöka om pengar för utbetalningar hos Energimyndigheten. Därefter kommer gasnätsföretagen börja betala ut stöden till sina kunder. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme. Om kunden inte har förbrukningsmätning kommer stödet beräknas utifrån den genomsnittliga förbrukningen för sådana hushåll. Det handlar i det fallet om cirka 400 kronor.
 • Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige

  .
  Illustration | Regeringskansliet .

  Regeringen har i dag beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär att elstöd nu ska lämnas till elkonsumenter i hela landet. Stödet baseras på förbrukningen under november–december 2022. Bakgrunden till beslutet är att elpriserna var mycket höga i samtliga elprisområden i Sverige under dessa månader.

 • Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll

  .
  Illustration | Regeringskansliet .

  Regeringen har i dag beslutat om en förordning för gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Detta innebär att arbetet med att betala ut gasprisstödet kan påbörjas.

 • Regeringen har beslutat om elstöd till elintensiva företag

  .
  Illustration: Regeringskansliet .

  Regeringen tar mycket allvarligt på den pressade situation som många företag har hamnat i till följd av de höga elpriserna. Efter att EU-kommissionen igår beslutade att godkänna stödet till elintensiva företag fattade regeringen idag beslut om en förordning för stödet som träder i kraft den 6 mars. Stödet kommer att hanteras av Energimyndigheten och föreslås kunna ansökas i anslutning till att förordningen träder i kraft.

 • Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag

  .
  Illustration: Regeringskansliet .

  Regeringskansliet skickar i dag ut två förslag på remiss som reglerar utformning av elstöd till företag och ger Skatteverket förutsättningar att administrera och betala ut stödet. Efter att remisstiden har gått ut och eventuella remissynpunkter behandlats skickas en statsstödsansökan till EU-kommissionen för godkännande. Regeringens ambition är att det kommande elstödet till företag ska kunna sökas hos Skatteverket från 30 maj 2023 givet att EU-kommissionen godkänner ansökan.

Innehåll om energiförsörjningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 76 träffar.