Möten i Sverige under EU-ordförandeskapet 2023

Uppdaterad

Under Sveriges EU-ordförandeskap våren 2023 kommer cirka 150 EU-möten att hållas i Sverige. Av dessa kommer cirka 35 möten att hållas runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Möteskalendarium

Möteskalendarium för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd finns publicerad på den svenska ordförandeskapswebben.

De flesta mötena hålls i Arlandastad

Av de runt 150 möten som äger rum i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet hålls de flesta av mötena på konferenscentret Scandinavian XPO i Arlandastad utanför Stockholm. Mötena som äger rum där är allt från informella möten i EU:s ministerråd och högnivåmöten, till konferenser och möten för tjänstemän från hela EU.

Det finns flera fördelar med att anordna merparten av mötena i en och samma möteslokal i Stockholmsområdet. Möteslokalen är stor och har stor flexibilitet vilket innebär att det går att genomföra flera möten parallellt och anpassa lokalerna utifrån olika mötens behov. Tack vare närheten till Arlanda blir transportsträckan för delegaterna vid ankomst och avresa kort. Inverkan på trafik och allmänhet samt insatsen för ansvariga myndigheter minimeras.

EU-kommissionen besöker Kiruna

Enligt tradition bjuds EU-kommissionen in till ordförandelandet i början av ett ordförandeskap för möte med regeringen om aktuella frågor på EU:s agenda. I samband med Sveriges ordförandeskap kommer EU-kommissionen att bjudas in till Kiruna i januari 2023. Besöket i Kiruna skapar en möjlighet att visa upp såväl den vackra naturen som den gröna industriella omställning som pågår i norra Sverige.

Möten från norr till söder

Utöver mötena i Arlandastad planeras cirka 35 möten på olika orter i landet under Sveriges EU-ordförandeskap – från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Mötesorterna har valts utifrån lokala kopplingar till temat för respektive möte. Landsbygd, skog och fiske är några exempel på teman, liksom forsknings-, tull- och rymdfrågor. Platserna har även valts ut för att få en bra geografisk spridning i landet.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Informella möten i Sverige

Alla möten som hålls i Sverige under ordförandeskapet är informella, det vill säga utan beslutspunkter. På de formella mötena som hålls i Bryssel och Luxemburg fattas beslut.