Vattenförsörjning och torka

Tillgång till vatten är en förutsättning för att kunna bo, bruka mark, hålla lantbruksdjur, bedriva livsmedelsproduktion och annan processindustri samt driva besöksnäring. Regeringen ser fortlöpande över redan påbörjade åtgärder och utvärderar eventuella ytterligare åtgärder för att stärka Sveriges beredskap att hantera torka och värmebölja.

Ansvariga statsråd
Peter Kullgren
Ansvariga departement
Landsbygds- och infrastruktur­departementet

Genvägar

Regeringens arbete med vattenförsörjning och torka

Foto: Thomas Henriksson/TT

Regeringens arbete med vattenförsörjning

Vattennivåerna är direkt beroende av vädret, såsom långvarig värme eller rikligt med nederbörd. På grund av begränsad nederbörd under våren 2023 ser vi minskande tillgång på vatten i de små grundvattenmagasinen och det finns en risk för vattenbrist i delar av Sverige. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen.

Foto: Thomas Henriksson/TT

Ansvarsfördelning i arbetet med vattenförsörjning

Kommunerna har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen och länsstyrelserna har ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen (VA-lagen).

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lantbruket och torkan

Torka kan påverka lantbrukare både vad gäller tillgången på vatten, foder samt nivå på skördarna. De ekonomiska förlusterna vid långvarig torka riskerar att bli betydande. Mot bakgrund av vinterns, vårens och sommarens låga nederbörd, följer regeringen och Regeringskansliet situationen för lantbruket noga.

Innehåll om vattenförsörjning och torka