Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området Diarienummer: N2016/04886/TS

Publicerad

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området uppdrar regeringen åt Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom området, samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas. I uppdraget ingår även att bidra till att matcha marknaderna mot efterfrågan på svenska lösningar.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i nära och kontinuerlig dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Därutöver ska, där så är relevant, genomförandet ske i samverkan med andra statliga myndigheter, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och berörda branschorganisationer.

En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2017.