Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2019/02245/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Definition av begreppet funktionsnedsättning

Myndigheten ska se över definitionen av funktionsnedsättning och ta fram en definition som kan användas som grund för nationell statistik och undersökningar.

Utgångspunkt i EUs harmoniseringsarbete

Översynen bör ta sin utgångspunkt i det harmoniseringsarbete som pågår inom EU samt komplettera för nationella behov. Denna del av uppdraget ska genomföras i dialog med Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten samt funktionshindersrörelsen

Statistiken behöver utvecklas

Statistiska centralbyrån ska kartlägga, analysera och samlat redovisa hur den bedömer att statistiken behöver utvecklas för personer med funktionsnedsättning.

Arbete i dialog med MFD, organisationer och berörda aktörer

Myndigheten ska föreslå prioriteringar och upplägg av det fortsatta arbetet med att systematiskt  redovisa, utveckla och förbättra statistiken. I arbetet ska myndigheten samtala med Myndigheten för delaktighet, funktionshindersrörelsen och andra relevanta och berörda aktörer.

Kartläggning, analys samt bedömning av och förslag på ett systematiskt utvecklingsarbete  redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Övriga delar av uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2021.

Laddar...