Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med postcovid Diarienummer: S2021/06047

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska kartlägga regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av covid-19, så kallad postcovid.

Ladda ner:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska:

  • visa hur vård och omsorg erbjuds barn med postcovid och om det sker på ett jämlikt sätt. I det sammanhanget ska myndigheten beakta anhörigperspektivet. 
  • belysa och visualisera kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Eventuella regionala skillnader ska beaktas. 
  • kartlägga hur regionerna har fört in det kunskapsstöd som har utvecklats inom andra uppdrag och arbeten. 

Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer. Synpunkter ska inhämtas från nationella organisationer och huvudmän inom hälso- och sjukvården eller andra aktörer som myndigheten bedömer vara relevanta. 


Uppdraget slutredovisas senast den 3 oktober 2022.