Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning Diarienummer: S2023/00489

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för ökat antal veckor för verksamhetsförlagd utbildning.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2023 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav.

Utbetalningen av medlen ska ske i april 2023.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 30 juni 2023.