Remiss av SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning Diarienummer: U2016/04660/GV

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
2. Kammarrätten i Göteborg
3. Förvaltningsrätten i Stockholms län
4. Migrationsverket
5. Datainspektionen
6. Socialstyrelsen
7. Statens institutionsstyrelse
8. Myndigheten för delaktighet
9. Barnombudsmannen
10. Ekonomistyrningsverket
11. Statskontoret
12. Statens skolverk
13. Statens skolinspektion
14. Barn- och elevombudet
15. Specialpedagogiska skolmyndigheten
16. Sameskolstyrelsen
17. Skolväsendets överklagandenämnd
18. Skolforskningsinstitutet
19. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
20. Myndigheten för yrkeshögskolan
21. Universitetskanslersämbetet
22. Universitets- och högskolerådet
23. Överklagandenämnden för högskolan
24. Uppsala universitet
25. Karolinska institutet
26. Kungl. Tekniska högskolan
27. Luleå tekniska universitet
28. Sveriges lantbruksuniversitet
29. Högskolan i Borås
30. Konstfack
31. Malmö högskola
32. Stockholms konstnärliga högskola
33. Centrala studiestödsnämnden
34. Tillväxtverket
35. Regelrådet
36. Diskrimineringsombudsmannen
37. Statens kulturråd
38. Arbetsförmedlingen
39. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
40. Arvika kommun
41. Båstads kommun
42. Degerfors kommun
43. Gnosjö kommun
44. Gotlands kommun
45. Göteborgs kommun
46. Höganäs kommun
47. Jokkmokks kommun
48. Katrineholms kommun
49. Kiruna kommun
50. Leksands kommun
51. Lysekils kommun
52. Malmö kommun
53. Norrköpings kommun
54. Norrtälje kommun
55. Oskarshamns kommun
56. Ronneby kommun
57. Sandvikens kommun
58. Skövde kommun
59. Sollefteå kommun
60. Staffanstorps kommun
61. Stenungsunds kommun
62. Stockholms kommun
63. Strömsunds kommun
64. Timrå kommun
65. Tranemo kommun
66. Täby kommun
67. Töreboda kommun
68. Umeå kommun
69. Uppsala kommun
70. Varbergs kommun
71. Vaxholms kommun
72. Åtvidabergs kommun
73. Övertorneå kommun
74. Norrbottens läns landsting
75. Skåne läns landsting
76. Stockholms läns landsting
77. Västerbottens läns landsting
78. Örebro läns landsting
79. Östergötlands läns landsting
80. Region Värmland
81. Region Västerbotten
82. Autism- och Aspergerförbundet
83. Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat
84. DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för
ett samhälle utan rörelsehinder
85. Folkbildningsrådet
86. Friskolornas riksförbund
87. Frisörföretagarna
88. Förbundet Folkhögskollärarna
89. Föreningen Svensk Handel
90. Föreningen Sveriges skolchefer (FSS)
91. Föreningen Vård- och omsorgscollege
92. Företagarna
93. Föräldraalliansen Sverige
94. Handikappförbunden (HSO)
95. Hörselskadades Riksförbund (HRF)
96. Idéburna skolors riksförbund
97. Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
98. Internationella Engelska Skolan
99. Jensen Education
100. Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA)
101. Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
102. Landsorganisationen i Sverige (LO)
103. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
104. Lika Unika
105. Lärarförbundet
106. Lärarnas Riksförbund
107. Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation (OFI)
108. Riksförbundet Attention
109. Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning(FUB)
110. Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB språkstörning)
111. Riksförbundet Hem och Skola
112. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
113. Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
114. Riksföreningen för skolsköterskor
115. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
116. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
117. Studieförbunden i samverkan
118. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
119. Svenska Downföreningen
120. Svenska Estetikers Yrkesförbund (SEYF)
121. Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP)
122. Svenska Kommunalarbetareförbundet
123. Svenska Skolläkarföreningen
124. Svenskt Näringsliv
125. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
126. Sveriges Elevkårer
127. Sveriges elevråd – SVEA
128. Sveriges förenade studentkårer
129. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
130. Sveriges Kulturskoleråd
131. Sveriges Kvinnolobby
132. Sveriges Psykologförbund
133. Sveriges skolkuratorers förening
134. Sveriges Skolledarförbund
135. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
136. Sveriges Vägledarförening
137. Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening (SYVI)
138. Teknikföretagen
139. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
140. Vuxenstuderandes intresseorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.