Hoppa till huvudinnehåll

Remiss Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning Diarienummer: Ju2017/08388/L3

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat promemorian Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 8 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...