Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning Diarienummer: M2018/00176/Kl

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remiss av Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 31 maj 2018. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.