Innehållet publicerades under perioden

-

Remiss Ds 2019:33 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Diarienummer: UD2018/07645/HI

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Remiss Ds 2019:33 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Sista dag att svara på remissen var den 20 februari 2020.

Remissinstanser:

Remissvar:

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.