Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2023:11 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten Diarienummer: Ju2023/01069

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Skjut­vapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvar­ligare brotten, Ds 2023:11. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast 10 augusti 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...