Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC COM(2023) 462 Diarienummer: Fi2022/02631

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen av förslaget till EU-förordning om leksakers säkerhet (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC COM(2023) 462. Övriga eventuella yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 28 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...