Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2023:29 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik Diarienummer: Ju2023/02182

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttrande som inkommit till Justitiedepartementet gällande promemoria 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (Ds 2023:29). Övriga yttrande finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 december 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...