Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Regler om avstängning av statligt anställda Diarienummer: Fi2024/00814

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Regler om avstängning av statligt anställda.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 26 juni 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...