Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 15 april 2020 lämnar regeringen vårpropositionen för 2020 till riksdagen.

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

  • Mycket allvarligt läge i världsekonomin och svensk ekonomi

    Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets nya prognos.

    Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden. Det handlar om en kombinerad efterfråge- och utbudschock med spridningseffekter mellan länder. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Bedömningen baseras bland annat på analyser av hur olika branscher påverkas av de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen och hur ekonomin har reagerat vid tidigare kriser. Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020.

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1010 träffar.