Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige kräver ett starkt civilt försvar. Genom att bygga motståndskraft i hela samhället ökar Sveriges säkerhet i ett allt svårare säkerhetspolitiskt läge. Det civila försvaret ska vara starkt nog att bära det svenska samhället i sina grundläggande funktioner och samtidigt ha förmåga att bistå det militära försvaret i att lösa sina uppgifter."

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Carl-Oskar Bohlin

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen samlade berörda myndigheter med anledning av storskalig cyberattack

På inbjudan av minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, samlades den 30 januari ledningarna för myndigheter i Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) i syfte att diskutera hanteringen av cyberattacken mot it-leverantören Tietoevry.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Carl-Oskar Bohlin höll pressbriefing med lägesbild om cyberattack

Den 26 januari höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressbriefing med lägesbild om rådande cyberattack.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

I dag aktiveras civilplikten

Från och med den 19 januari kan totalförsvarspliktiga som redan har relevant utbildning för arbete inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområdet skrivas in och kallas till repetitionsutbildning med civilplikt. Den 21 december 2023 fattade regeringen beslut om att aktivera civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. I dag träder aktiveringen i kraft.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Totalförsvaret kan inte vänta – flera satsningar presenterade på Folk och Försvar

När Folk och Försvars rikskonferens 2024 hölls i Sälen den 7–9 januari, presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar.

Innehåll från Carl-Oskar Bohlin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 146 träffar.