Peter Kullgren

Peter Kullgren

Landsbygdsminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi ska leverera goda förutsättningar att leva i hela landet, värna vårt hållbara skogsbruk och säkerställa konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Kullgren

  • Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

    Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.

  • Peter Kullgren ny landsbygdsminister

    Peter Kullgren
    Landsbygdsminister Peter Kullgren Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Peter Kullgren är ny landsbygdsminister och departementschef på Infrastrukturdepartementet.

Innehåll från Peter Kullgren

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.