Klimat- och näringslivs­­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

  • Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bjöd in till en pressbriefing inför COP28 i Dubai tillsammans med Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie

    Den 22 november medverkade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare Mattias Frumerie vid en pressbriefing inför FN:s internationella klimatmöte COP28 i Dubai. Syftet var att informera om Sveriges arbete inför och under COP28 samt vad regeringen har för förhoppningar på resultatet av förhandlingarna, för de journalister som planerar att bevaka mötet.

  • Regeringen lanserar en färdplan för ny kärnkraft i Sverige

    Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver elproduktionen i princip fördubblas inom 25 år för att samhället ska klara elektrifieringen. Mot denna bakgrund presenterar regeringen nu en färdplan för ny kärnkraft i Sverige som tydliggör regeringens målbild och ger långsiktiga förutsättningar för ny kärnkraft.

Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.
Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Statusen på solo- och mikroföretag behöver höjas

I Sverige finns nära en halv miljon mikroföretag som sysselsätter minst en person – 31 procent av dessa drivs av kvinnor. Vilka hinder finns för att inte fler kvinnor startar eget? Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyfta konkreta åtgärder som kan förändra denna snedfördelning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

Illustration: Regeringskansliet

Beslut om utbyggnad av fossilfri el

När efterfrågan på el fördubblas krävs mer fossilfri energi. Regeringen tar fram en färdplan för att en effektiv och kraftfull utbyggnad av kärnkraften ska genomföras i så snabb takt som möjligt. Vindkraften är också en viktig del av den fossilfria energimixen. Därför behöver utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och antalet solparker öka.

Illustration: Regeringskansliet

FN:s klimatkonferens COP28

Årets upplaga av FN:s klimatkonferens COP28 hålls mellan 30 november till 12 december 2023 i Dubai.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4813 träffar.