Mali

Sedan år 2001 bedriver Sverige ett långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete med Mali. Mali är ett av världens fattigaste länder. Landet präglas av säkerhetsmässiga, politiska, ekonomiska och humanitära utmaningar. 

Sverige bidrar med personal till FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma), den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba, EU:s civila utbildningsinsats Eucap Sahel Mali samt till EU:s militära utbildningsinsats EUTM Mali.

Sveriges export till Mali är blygsam och mycket få svenska turister besöker landet. Även Sveriges import från Mali är försumbar.

Nuvarande strategi för det svenska utvecklingssamarbetet med Mali uppgår till 2 miljarder kronor för perioden 2021–2025, varav 1,95 miljarder kronor avser Sida och 50 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA). Sverige ska genom strategin bland annat bidra till stärkt respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, ökad jämställdhet, att skapa förutsättningar för fred, konfliktförebyggande och försoning, samt hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser. Sverige har ett stort humanitärt bistånd till Mali.

Sverige uppgraderade sina förbindelser med Mali år 2010 genom att omvandla Sidas sektionskontor i Bamako till ambassad. Malis ambassad i Berlin ansvarar för förbindelserna med Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Mali

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 22 träffar.