Algeriet

Det första bilaterala avtalet mellan Sverige och Algeriet undertecknades 1729. Svenska ambassaden i Alger öppnade efter Algeriets självständighet 1962. Algeriet har en ambassad i Stockholm sedan 1966.

Flera svenska företag finns representerade i Algeriet. Framför allt utgörs exporten av trävaru- och verkstadsprodukter, liksom kemiska produkter. För uppdaterad handelsstatistik hänvisas till Kommerskollegium.

Sverige ger humanitärt bistånd till de västsahariska flyktingar som finns i Tindouf i södra Algeriet. Utvecklingssamarbete med Algeriet genomförs inom ramen för Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Det regionala stödet syftar till att främja stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen.

Svensk turism till Algeriet är begränsad och det är få svenskar bosatta i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Algeriet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.