Utrikesdepartementets geografiska enheter

Uppdaterad

UD:s löpande arbete hanteras bland annat av ett antal geografiska enheter som vardera ansvarar för Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med det geografiska områdets länder. En geografisk enhet svarar vidare för underlag och analyser inför svenska ställningstaganden i frågor som rör EU:s relationer med dessa länder samt bevakar svenska intressen och sköter kontakterna med de regionala organisationerna i området.

Afrikaenheten (UD-AF)

Enheten ansvarar för Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med länderna i Afrika söder om Sahara. Enheten svarar vidare för underlag och analyser inför svenska ställningstaganden i frågor som rör EU:s relationer med dessa länder samt bevakar svenska intressen och sköter kontakterna med de regionala organisationerna i området.

Enhetschef: Irina Schoulgin Nyoni

Amerikaenheten (UD-AME)

Enheten ansvarar för Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med länderna i Nord-, Central- och Sydamerika samt Karibien. Enheten svarar också för underlag och analyser inför svenska ställningstaganden i frågor som rör EU:s relationer med dessa länder samt bevakar svenska intressen och sköter kontakterna med de regionala organisationerna i området.

Enhetschef: Veronika Wand-Danielsson

Asien- och Oceanienenheten (UD-ASO)

Enheten ansvarar för Sveriges relationer med länderna i Asien och Oceanien. Geografiskt sträcker sig området från Afghanistan i väster till Samoa i Stilla havet i öster.

Enheten hanterar utrikes-, handels- och biståndspolitik, såväl bilateralt som genom EU och FN. Enheten ägnar sig också åt näringslivsfrämjande och analyserar den ekonomiska utvecklingen i regionen.

Enheten samordnar även Sveriges deltagande i samarbetet mellan Asien och Europa inom ASEM (Asia-Europe Meeting) och följer utvecklingen i regionala organisationer som ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) och ARF (ASEAN Regional Forum).

Enhetschef: Niclas Kvarnström

Enheten för Östeuropa och Centralasien (UD-EC)

Enheten ansvarar för frågor som rör förbindelserna med Ryssland och Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan), samt Östeuropa (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Belarus), liksom det bilaterala utvecklingssamarbetet med berörda länder. Enheten ansvarar också för det Östliga partnerskapet och den europeiska grannskapspolitiken (ENP) i dess östliga dimension. Även det regionala samarbetet inom Arktiska rådet, Barentsrådet, Nordliga dimensionen och Östersjöstaternas råd tillhör enhetens ansvarsområde.

Enhetschef: Andreas von Beckerath

Europaenheten (UD EU)

Europaenheten ansvarar för övergripande EU-frågor inom UD:s ansvarsområde inklusive utvidgningen och institutionella frågor.

Enheten svarar även för nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete.

Därtill handlägger enheten frågor om Sveriges relationer med EU:s medlemsländer och Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Storbritannien, Turkiet samt länderna på västra Balkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. Näringslivsfrämjandet är ett viktigt inslag i arbetet med våra länder.

Enhetschef: Torbjörn Sohlström

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten (UD-MENA)

Enheten ansvarar för Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med länderna i Mellanöstern, inklusive Iran och Irak, samt Nordafrika. Enheten svarar också för underlag och analyser inför svenska ställningstaganden i frågor som rör EU:s relationer med dessa länder samt bevakar svenska intressen och sköter kontakterna med de regionala organisationerna i området.

Enhetschef: Magnus Hellgren