Bistånds- och utrikeshandelsministern tal på Norrmalmstorg till stöd för Ukraina

Publicerad

Den 7 november talade bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell på Norrmalmstorg i Stockholm i samband med Måndagsrörelsens demonstration för Ukrainas kamp gentemot den ryska invasionen.

Det talade ordet gäller.

Tack Gunnar Hökmark och Fredrik Malm. Det är viktigt för mig att få vara här idag. Som medborgare. Men också som den första ministern som talar här för Måndagsrörelsen på Norrmalmstorg.

Måndagsrörelsen är något mycket angeläget i denna tid. Den handlar om såväl historisk medvetenhet som nutida engagemang och solidaritet. Genom att samlas här visar vi och ger det moraliska stöd som Ukraina så väl behöver.

Ukrainska män och kvinnor kämpar modigt för sina liv, sitt territorium och själva landets existens. Men de försvarar också någonting ytterligare. Nämligen våra gemensamma europeiska värderingar och hela den regelbaserade internationella ordningen. Detta är en formidabel uppgift. Det ligger i Sveriges intresse att stödja Ukraina på alla sätt. För att det behövs. Men också för att det är moraliskt rätt och riktigt.

Sverige är en långsiktig partner till Ukraina. Sedan självständigheten och fram till januari i år uppgick vårt stöd till mer än 4 miljarder svenska kronor i bistånd. Vi har bistått den ukrainska Försvarsmakten med vapen, försvarsmateriel och ekonomiskt stöd. Därtill har det gått ekonomiska insatser för att undvika en kollaps av ukrainska statsfinanser. Sverige har även gett stöd till humanitära insatser för att bistå Ukrainas befolkning och de miljontals internflyktingarna. Vi stödjer också ca 40 000 ukrainska flyktingar som kommit till Sverige.

Den nya regeringen kommer göra ännu mer för Ukraina. Som minister för bistånd och utrikeshandel, har jag ett särskilt uppdrag att titta på återuppbyggnaden av Ukraina.

Det handlar naturligtvis om det humanitära stödet. Att bistå med förnödenheter, mat och medicin till en befolkning som är utsatt för stora påfrestningar. Men det handlar också om att organisera stödet till Ukraina på ett långsiktigt och uthålligt sätt.

Vi vet att svenska företag är långt framme och har mycket kunskap och kapacitet att bistå i att bygga upp Ukraina. Det engagemang som det svenska folket och näringslivet visat hittills värmer hjärtat. Det ska vi hålla i och uppmuntra. Och det är något vi kan vara stolta över.

Uthållighet är nyckeln för att Ukraina ska vinna kriget och konsekvent stöd från hela världen behövs. Sveriges stöd till Ukraina är solitt och kommer att fortsätta.

Måndagsrörelsen handlar om det. Tack Gunnar Hökmark och Fredrik Malm för ert stora arbete med att samla folk här. Och tack alla som är här, för ert engagemang att komma, varje måndag, till den sista ryska soldaten har lämnat Ukraina. Slava Ukraini!