Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Artikel från Justitiedepartementet

Gränser, brottsbekämpning och dataskydd på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Publicerad

Gränsfrågor, brottsbekämpning och dataskydd kommer att stå i fokus på rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 8-9 oktober. Dessutom kommer en konferens om situationen i östra Medelhavet och västra Balkan att äga rum i anslutning till mötet, med deltagande av länder i regionen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar vid mötet. Vidare deltar Morgan Johansson i konferensen, tillsammans med kabinettssekreterare Annika Söder.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar i mötet, som äger rum i Bryssel 8 och 9 december 2016. Bilden är tagen från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

När det gäller migrationsfrågor är det framför allt en handlingsplan för återvändande som kommer att diskuteras vid mötet. Däremot förväntas ingen diskussion beträffande andra aktuella frågor som omfördelning av asylsökande vid kriser och upprättande av en gemensam lista över säkra länder. Det blir i stället en allmän debatt om framtiden för EU:s gränspolitik, vilket bland annat tar sikte på hanteringen av de yttre gränserna.

I övrigt kommer bland annat åtgärder för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet att diskuteras. Dessutom kommer rådet att anta en allmän inriktning om dataskyddsdirektivet. Frågan har betydelse även för möjligheterna att komma framåt i förhandlingarna med Europaparlamentet om förslaget till direktiv om flygpassageraruppgifter (PNR) och förslaget till en europeisk åklagarmyndighet (EPPO). PNR och EPPO kommer också att diskuteras vid mötet.

I anslutning till rådsmötet kommer en högnivåkonferens för östra Medelhavet och den så kallade västra Balkanrutten att hållas för att främja ett förstärkt samarbete mellan EU och berörda länder för att hantera migrationsströmmarna. Mötet leds av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini samt Luxemburgs utrikes- och migrationsminister Jean Asselborn med deltagande av både inrikes- och utrikesministrar från EU28, de Schengenassocierade länderna Island, Norge, Lichtenstein, Schweiz, länderna på västra Balkan och Turkiet samt Jordanien och Libanon. Det kommer att vara ett tillfälle att diskutera och besluta om en gemensam ansats för att ge stöd till hanteringen av migrationsströmmarna i aktuella transitländer både praktiskt och finansiellt. En deklaration kommer att antas vid mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Regeringens arbete i EU

Kommenterad dagordning RIF-rådet 8-9 oktober