Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön

Publicerad

Miljöminister Karolina Skog invigde i veckan ett reningsverk i Linköping som är det första i Sverige som kan rena avloppsvatten från läkemedel och andra farliga ämnen. I budgetpropositionen satsar regeringen 45 miljoner kronor 2018 för att fler kommuner ska införa sådan avancerad rening av avloppsvatten. Regeringen startar också ett nytt nationellt kunskapscentrum för läkemedel och miljö.

  • Gruppbild med Karolina Skog, Linköpings reningsverk

    Miljöminister Karolina Skog tillsammans med Anna Lövsén och Anders Jonsson från Tekniska verken i Linköping, samt Rebecka Hovenberg från Linköpings kommun.

    Foto: Hanna Björnfors, Regeringskansliet.

  • Karolina Skog i Linköpings reningsverk

    Miljöminister Karolina Skog tittar in i ozongeneratorn i det nya reningsverket i Linköping.

    Foto: Hanna Björnfors, Regeringskansliet.

Läkemedelsrester i miljön kan bland annat påverka fortplantningsförmågan hos fisk. I Sverige är det vanligast att läkemedel når ut i miljön genom avloppsvattnet. För att dessa ämnen ska kunna brytas ned i reningsverken krävs avancerad teknik, vilket kräver investeringar för stora summor. Regeringen har sponsrat pilotprojekt under 2014-2017 som har lett till att tekniken utvecklats på flera ställen i Sverige, inte minst vid Tekniska verken i Linköping. De kommande tre åren föreslås därför ett statligt stöd för att fler kommuner ska investera i den nya tekniken.

- Det nya reningsverket i Linköping är en pionjär på området som regeringen ser som en väldigt bra föregångare. Nu inför vi ett statligt stöd för att fler kommuner ska kunna följa efter. Med det nya centrumet för läkemedel och miljö vill vi också se till att samla och sprida kunskap om läkemedlens miljöeffekter, säger miljöminister Karolina Skog.

- Läkemedel är en självklar del av en modern sjukvård, men kan också ha en negativ miljöpåverkan. Nu tar vi nya steg för att minimera den påverkan, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningen i korthet:
• Regeringen satsar 45 miljoner kronor 2018, 50 miljoner kronor 2019 och 70 miljoner kronor 2020 på avancerad rening av avloppsvatten.
• Regeringen satsar 5 miljoner kronor per år från och med 2018 för att etablera ett Centrum för läkemedel och miljö, som ska sprida kunskap och främja dialog och samarbete om läkemedels miljöeffekter.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Fakta: Läkemedel i miljön

I miljöövervakningen har man hittat läkemedelsrester i Östersjön, i vatten, sediment och i djur. Det leder till effekter i miljön som beteendeförändringar hos fisk, vilket i sin tur påverkar fortplantningen och överlevnad, samt könsbyte. Antibiotika som når miljön kan bidra till utveckling av antibiotikaresistens.