Artikel från Näringsdepartementet

Artificiell intelligens – en nyckel för att stärka svensk konkurrens

Publicerad

Artificiell intelligens, AI, och maskininlärning är redan idag en reell del av vår vardag. Den nya tekniken blir allt mer integrerad i vardagen såväl som i näringsliv och forskning. Smarta fabriker, självkörande fordon, robotar och system som kan förutse kundernas nästa önskan är redan här. Under hösten har AI varit ett av ämnena som tagits upp på samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya materials samverkansgruppsmöten.

Närings- och innovationsministern vid en robot
Näringslivs- och innovationsminister Mikael Damberg tittar på roboten Yumi under ett besök på Robotdalen i Västerås. Ivan Lundberg (th) är projektledare för CRTC (Collaborative Robot Test Center) som är ett samarbete mellan Robotdalen, ABB, Mälardalens högskola och ett antal systemintegratörer. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

De tre tydligaste användningsområdena för AI och maskininlärning är i dagsläget:

• autonoma system, såsom självkörande bilar

• robotar – bland annat inom industrin eller i vardagen, till exempel inom tillverkningsindustrin eller i sjukvården

• beslutsstöd – (med hjälp av AI kan ett system inte bara ta in en stor mängd data, analysera den och med stöd av detta dra slutsatser) –om den är uppkopplad i realtid kan den även diagnostisera och se framåt i tiden

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med AI är många. Möjligheten att blixtsnabbt analysera stora mängder komplexa data, skapa robotar som kan jobba med och tillsammans med människor i farliga miljöer därgeografisk position spelar mindre roll är några. Dessutom kan nya tjänster och kundvärden skapas.

Det som är AI:s styrka – att lära sig från data och identifiera komplexa samband – är däremot också dess svaghet. Tjusningen som ligger i möjligheter att lösa problem och effektivisera gör att det kan vara lätt att glömma att det som AI-algoritmerna spottar ur sig inte bara kan vara fel. Att aningslöst agera utifrån slutsatserna från en AI-analys kan i värsta fall vara diskriminerande, integritetskränkande eller olagligt. Det beror på att algoritmerna lär sig av att titta bakåt på historiska data och analysera det som gjorts. Därmed riskerar de att integrera misstag och fördomar som vi människor gjort och bidragit till.

Behövs en digital stambana

Sverige har goda förutsättningar för att lyckas i det fortsatta arbetet med AI och maskininlärning och implementera tekniken för att förbättra allt ifrån svetsrobotar i tillverkningsindustrin till smartare offentliga tjänster. Till exempel underlättar Sveriges tradition av samverkan som innebär att samhället och olika branscher måste jobba tillsammans för att hitta nya lösningar. För att underlätta samarbetet efterlyser många en "digital stambana", i bemärkelsen digitala standarder, ramverk och infrastruktur som gör information och system användbara och tillgängliga för fler.

Etik är också en aspekt av AI och maskininlärning som blir mer aktuell ju mer inflytande den nya tekniken får på vardagen och besluten. Fackförbundet Sveriges ingenjörer har via sin nordiska ingenjörsorganisation ANE bett Nordiska ministerrådet om stöd i att bilda ett nordiskt etikråd kring artificiell intelligens bestående av intressenter ifrån näringsliv, akademi och politik.

Samverkan är nyckeln 

En lyckad kompetensförsörjning är en central förutsättning för att AI och maskininlärning ska kunna komma samhället till gagn. Industrin har stor användning för AI, men konkurrerar om samma begränsade antal kunniga personer som exempelvis start-ups och finanssektorn. För att påskynda digitaliseringen i Sverige behöver landet utbilda fler personer som är specialister inom området, utveckla internationellt profilerade forskningsmiljöer, attrahera internationell expertis, och finna vägar för att sprida kompetens till redan yrkesverksamma.

I ett exempel med schack syns det tydligt att den bästa effekten fås i samverkan: en AI-robot slår enkelt en mänsklig schackspelare, men en människa och AI-robot tillsammans gör schack matt med både människor och AI-robotar.

Man kan sammanfatta det med att AI och maskininlärning öppnar för helt nya möjligheter där Sverige har god potential att bli ledande, inom både utveckling och användning. Det finns aspekter som måste beaktas och diskuteras, såsom frågan om etik och vikten av att utbilda och attrahera talanger. Samverkan är en nyckel för detta i flera avseenden – samverkan mellan näringsliv, akademi och organisationer som i samverkansprogrammen, eller samverkan mellan robot och människa.

Genvägar