Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Utredning föreslår stärkt barnperspektiv i skyddat boende

Publicerad

Den 15 januari tog barnminister Åsa Regnér emot förslag vid en pressträff för ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende. Utredaren föreslår bland annat att skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Pressträffen följdes av ett seminarium om utredningens förslag där bland andra Åsa Regnér, utredaren, SKL och Barnombudsmannen deltog. Se webbsändningarna nedan från både pressträff och seminarium.

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid i våldsutsatthet. 

─ Mäns våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem. Barn som upplever våld ska få stöd och insatser och vi kommer nu analysera utredningens förslag för att säkerställa detta, säger barnminister Åsa Regnér.

Det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan olika kommuner. Idag räknas barn ofta som medföljande till den vårdnadshavare som vistas i skyddat boende och det brister i stödinsatser, skolgång samt hälso- och sjukvård.

I november 2016 fick utredaren Fredrik Lundh Sammeli i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. I uppdraget ingick även att förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ett urval av utredningens förslag:

  • Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.
  • Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.
  • Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på verksamheten om kompetens och bemanning och boendena ska vara tillståndspliktiga.
  • Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll inför anställning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.