Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 28

Veckan som gått i säkerhetsrådet: Öppen högnivådebatt om barn och väpnad konflikt under ledning av statsminister Stefan Löfven; möten om kvinnors situation i Sahel-regionen respektive klimatrelaterade säkerhetsrisker under ledning av utrikesminister Margot Wallström; mandatförlängning för insatsen UNAMID i Darfur; skärpning av sanktionsregimen för Sydsudan; pressuttalanden till stöd för fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea, fördömande av terroristattentat i Pakistan, respektive angående situationen på Haiti; ordförandeskapsuttalande om situationen i Centralafrikanska republiken (CAR).

Sverige är säkerhetsrådets ordförande i juli. Den 9–11 juli ordnade Sverige tre signaturevenemang på temat barn och väpnad konflikt, kvinnor fred och säkerhet samt klimatrelaterade säkerhetsrisker. Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström ledde mötena.

Måndagen den 9 juli ledde statsminister Stefan Löfven säkerhetsrådets årliga öppna debatt om barn och väpnad konflikt på temat "Protecting Children Today Prevents Conflicts Tomorrow". Förebyggande var också en viktig del av den resolution som lagts fram av Sverige, och som kunde antas av ett enhälligt säkerhetsråd vid mötet. 98 länder valde att ansluta sig som medförslagsställare (att vara medförslagsställare innebär att man uttrycker ett tydligt politiskt stöd för texten). Statsministern underströk i sitt anförande bland annat vikten av att se till barnperspektivet i fredsförhandlingar, vikten av att säkerställa tillgång till utbildning och hälsovård för barn samt att barn alltid behöver ses som offer i krig och konflikt.

Generalsekreterarens särskilda sändebud för barn och väpnad konflikt Virginia Gamba, Unicefs Exekutivdirektör Henrietta Fore, samt Yenny Londono från en colombiansk civilsamhällesorganisation briefade. Totalt 94 länder deltog under den öppna debatten.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här.

Under tisdagen ledde utrikesminister Margot Wallström en briefing om kvinnor, fred och säkerhet i Sahel-regionen i Västafrika. Mötet hölls direkt efter den gemensamma resa som Wallström, FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed och Afrikanska unionens (AU) särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet Bineta Diop (med flera) precis genomfört till Tchad och Niger. Amina Mohammed och Bineta Diop briefade också rådet. De tre betonade kvinnors roll för fred och säkerhet i regionen, vilket resan illustrerat. Utrikesminister Wallström framhöll att detta var särskilt tydligt i förhållande till Boko Haram, som i ökad utsträckning använde sig av kvinnliga självmordsbombare – som ofta tvingats giftas bort som barn. Genom att säkerställa att flickor fick gå i skolan kunde detta undvikas. Kopplingen mellan säkerhet, utveckling och den humanitära situationen i regionen var tydlig. Starkt stöd till uttrycktes även från övriga rådsmedlemmar.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här.

På svenskt initiativ kunde säkerhetsrådet under tisdagen också anta ett pressuttalande som välkomnar den överenskommelse som slöts mellan Etiopien och Eritrea den 9 juli. Uttalandet kan läsas här. Ett uttalande från utrikesminister Margot Wallström med anledning av överenskommelsen kan läsas här.

På onsdagen hölls en debatt om klimatrelaterade säkerhetsrisker. Det var första gången sedan 2011, och tredje gången någonsin, som rådet höll ett möte på detta tema. Utrikesminister Margot Wallström ledde mötet. Deltog gjorde även Naurus president, som talade för gruppen för små önationer (SIDS), Curacaos premiärminister samt Kazakstans vice utrikesminister. Biträdande generalsekreterare Amina Mohammed, Iraks vattenminister Hassan Janabi, samt civilsamhällesrepresentanten Hindou Ibrahim från organisationen International Indigenous Peoples Forum on Climate Change briefade rådet om de utmaningar som klimatförändringarna skapar runt om i världen. Hindou Ibrahim vädjade till rådet och sa att om man vill verka för fred och säkerhet måste man ta klimatförändringarna i beaktande som en säkerhetsrisk. Sverige framhöll att det var hög tid att säkerhetsrådet och FN-systemet tog frågan om klimatrelaterade säkerhetsrisker på allvar. Utrikesministern pekade särskilt på behovet av bättre förståelse för dessa risker och vikten av förstärkt analys och rapportering.

Mötet kan ses här (Sveriges inlägg vid 37:10) och utrikesministerns anförande kan även läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.
En debattartikel av utrikesministern och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat kan läsas här.

Under torsdagen antogs ett pressuttalande angående situationen på Haiti, genom vilket säkerhetsrådet uttrycker oro för den senaste tidens våldsamheter. Uttalandet kan läsas här.

Under fredagen antogs två resolutioner. Den första förlänger mandatet för FN:s och Afrikanska unionens (AU) gemensamma insats UNAMID i Darfur (Sudan) med ett år. Genom resolution fortsätter den omstrukturering av insatsen som påbörjades för ett år sedan, med ökat fokus på fredsbyggande och minskad militär närvaro. FN:s generalsekreterare har rekommenderat att insatsen bör kunna stängas år 2020. FN:s egen sammanfattning och resolutionen i sin helhet kan läsas här.

Den andra resolutionen rör sanktionsregimen kopplad till Sydsudan och innehåller ett nytt vapenembargo mot landet samt – på svenskt initiativ – ett nytt listningskriterium för sexuellt- och genderbaserat våld. Ett vapenembargo mot Sydsudan har diskuterats under en lång tid. Nio av säkerhetsrådets medlemmar, inklusive Sverige, röstade för ett antagande. Sex medlemmar avstod från att rösta. Sverige underströk bland annat att det var av yttersta vikt att Sydsudans resurser fokuserade på att möta de enorma humanitära behoven, istället för att köpa vapen. Den vapenvila som nyligen slutits i Sudans huvudstad Khartoum tack vare regionala ansträngningar gjorde att parterna inte borde behöva fler vapen.

Sveriges röstförklaring kan läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet och resolutionen i sin helhet kan läsas här.

På fredagen antogs dessutom ett ordförandeuttalande om situationen i Centralafrikanska republiken (CAR) och FN:s insats MINUSCA, genom vilket säkerhetsrådet uttrycker oro inför den senaste tidens ökade religiösa och etniska spänningar i landet och kräver att beväpnade grupper lägger ner sina vapen. Uttalandet kan läsas här.

Under lördagen antogs ett pressuttalande till fördömande av den terroristattack som ägde rum i Pakistan under fredagen och som krävde mer än 128 dödsoffer. Uttalandet kan läsas här.