Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

EU:s miljöministrar slutförhandlar utsläppskrav på bilar

Publicerad

På miljörådets möte i Luxemburg 9 oktober ska EU:s miljöministrar enas om hur mycket utsläppen av koldioxid från nyproducerade bilar ska sänkas. Utsläppskrav på lastbilar och FN:s klimatmöte COP24 är andra ämnen på dagordningen.

 • Karolina Skog pratar med media.

  Miljöminister Karolina Skog representerar Sverige i ministerrådets slutförhandlingar om utsläppskrav på bilar.

  Foto: EU-representationen

 • Isabella Lövin tillsammans med Caole Dieschbourg

  Klimatminister Isabella Lövin representerar också Sverige på mötet. Här med Luxemburgs miljöminister Carole Dieschbourg på ett tidigare möte i ministerrådet.

  Foto: EU-representationen

Minskade koldioxidutsläpp från bilar

Enligt det förslag som EU-kommissionen lade fram i november 2017 ska koldioxidutsläppen från personbilar och lätta nyttofordon minska med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030, jämfört med utsläppen 2021.

EU:s miljöministrar debatterade kommissionens förslag på miljörådet i juni och i det kompromissförslag som nu ligger på bordet har det österrikiska ordförandeskapet skärpt kraven från 30 procent till 35 procent. På mötet i juni argumenterade regeringen för att det behövs en skärpning av målen och i de avslutande förhandlingarna på miljörådet 9 oktober kommer regeringen att fortsätta driva på för en höjd ambitionsnivå.

Europaparlamentet röstade 3 oktober för att utsläppen ska sänkas med 40 procent fram till 2030. När rådet har enats som sin position kommer förhandlingar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet att inledas.

Pressmeddelande: Sverige förespråkar skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från bilar

Utsläppskrav på lastbilar

Miljöministrarna ska även diskutera EU-kommissionens förslag att införa krav på minskade koldioxidutsläpp från lastbilar. Enligt förslaget ska utsläppen från nya tunga fordon minska med 15 procent till 2025, jämfört med 2019. Förslaget innehåller även ett vägledande mål om att utsläppen ska minska 30 procent till 2030, även det jämfört med 2019.

På mötet kommer ministrarna att ha en riktlinjedebatt om EU-kommissionens förslag.

Förberedelser inför FN:s klimatmöte COP24 i Katowice

På miljörådet ska ministrarna anta slutsatser om EU:s position inför de kommande förhandlingarna vid COP24, FN:s klimatmöte som hålls i december i Katowice i Polen.

Pressmeddelande: Så vill Sverige att EU förhandlar under FN:s klimatmöte

Direktivet om engångsplaster

Det österrikiska ordförandeskapet kommer även att informera om läget i förhandlingarna om direktivet om engångsplaster.

Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om miljörådets möte 9 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.