Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Det svenska ordförandeskapsåret i Nordiska ministerrådet 2018

Publicerad

Under kalenderåret 2018 har Sverige varit ordförande i Nordiska ministerrådet. Ett ordförandeskap som har genomsyrat hela Regeringskansliet och dess departement. Totalt har Regeringskansliet genomfört 165 möten, seminarier och workshops – från Kiruna och Haparanda i norr till Lund och Ystad i söder.

Nordiska rådets session i Oslo 30 oktober till 1 november
Nordiska rådets session i Oslo 30 oktober till 1 november Foto: Sara Johannessen/Norden

Under året har det arbetats på olika fronter – både på tjänstemannanivå och ministernivå – för att göra det nordiska samarbetet mer effektivt och synligt för de nordiska medborgarna.  

Det svenska ordförandeskapet har haft tre huvudprioriteringar om ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden – med digitalisering och ett närmare nordiskt-baltiskt samarbete som genomgående teman. Inom ramen för huvudprioriteringarna har vi åstadkommit mycket som vi kan vara stolta över under 2018:

 • Vi har satt digitaliseringsfrågorna högt på agendan och drivit på samarbetet kring allt från e-legitimationer, AI och 5G till vård på distans och digitaliseringens betydelse för bioekonomin och den framtida arbetsmarknaden.
 • Statsministrarna har på svenskt initiativ enats om att Norden ska vara världens första integrerade 5G-region.
 • Vi har under 2018 avklarat 14 gränshinder mellan våra länder och gett Gränshinderrådet ett nytt och mer ambitiöst mandat. Förklara vad för typ av gränshinder man menar.
 • Stort fokus på nyanlända kvinnors etablering. Dessutom har det nordiska samarbetsprogrammet för integrering förnyats och ska gälla för perioden 2019–2021.
 • Vi har sjösatt fyra ordförandeskapsprojekt på områden där vi har sett ett tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet.
 • Vår ambition att knyta det nordiska samarbetet närmare våra baltiska grannländer har börjat ge resultat.
 • Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat för perioden 2019–2024.
 • Sverige var ansvarig för de nordiska ordförandeskapsaktiviteterna vid FN:s kvinnokommission årliga möte, Commission on the status of women, CSW.
 • Sverige anordnade ett lunchseminarium och redovisade resultat från de nordiska statsministrarnas initiativ ”Nordic Gender Effect at Work” i samband med OECD:s Social Ministerial Meeting i Montreal.
 • Det första nordiska kulturtoppmötet någonsin anordnades i Malmö, där politiker från hela Norden diskuterade kulturpolitiska utmaningar och samarbetsmöjligheter.
 • Medlemsländerna har valt en ny generalsekreterare som tillträder 2019 och som är den första kvinnan på posten.
 • UD har, i samarbete med Föreningen Norden, också anordnat ett stort evenemang på Centralstationen i Stockholm för att fira Nordens dag på temat ”ett Norden för alla”.

Detta är naturligtvis bara en bråkdel av allt som hänt under året i de olika nordiska ministerråden, sektorerna och institutionerna.

Utöver Nordiska ministerrådet så har Sverige – under 2018 – också ansvarat för samordningen av de informella nordiska (N5), och nordisk-baltiska (NB8) utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena.

Sverige var också – fram till juli i år – ordförande i Östersjöstaternas råd och fram till hösten 2019 är Sverige ordförande i Barentsrådet. Den övergripande ambitionen har varit att hitta kontaktytorna mellan dessa olika format för att stärka bredden i det regionala samarbetet. Ett konkret exempel på det var den framgångsrika konferens om regional säkerhet som UD anordnade tillsammans med SIPRI i våras, med representanter från samtliga länder i Östersjöregionen.

Sverige ser fram emot att bygga vidare på de initiativ som tagits under våra ordförandeskap när vi nu blickar framåt mot 2019 – då Sverige är ordförande i Nordiska rådet och den nordiska sessionsveckan arrangeras i Stockholm.

Vid årsskiftet lämnar vi över ordförandeskapsklubban i Nordiska ministerrådet till Island.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.