EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027

Publicerad

EU-ländernas forskningsministrar träffas 19 februari inom ramen för EU:s ministerråd för konkurrenskraft. De ska då diskutera det särskilda programmet för hur Horisont Europa ska genomföras.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige på ministermöte i Bryssel 19 februari. Utvecklingen av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa står på dagordningen. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ordförandeskapet har tagit fram en lägesrapport om förhandlingarna på tjänstemannanivå om Horisont Europa. I rapporten framgår att det i dagsläget finns en samsyn kring delar av programmet men att medlemsländerna inte är eniga på alla punkter.

Ministrarna kommer att diskutera förhandlingsläget med två utgångspunkter. Det handlar dels om valet av områden för olika partnerskap och uppdrag, så kallade missions, och om hur de bäst kan koordineras och samordnas med nationella insatser.

Dels handlar det också om att säkerställa effektiv sammanhållning av EU:s innovationsinsatser och att få dem att komplettera varandra. Här finns vid sidan av Horisont Europa programmen InvestEU, VentureEU och det europeiska innovationsrådet, EIC.

I samband med diskussionen kommer också ministrarna få information om läget i de förhandlingar som just nu pågår med Europaparlamentet.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel. 

Den 19 februari är konkurrenskraftsrådets andra mötesdag. Den 18 februari företrädde statssekreterare Emil Högberg Sverige. 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för rådsmötet om konkurrenskraft 18-19 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft 18-19 februari