Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Nationell UPR-rapport från Sverige inlämnad till FN

Publicerad

Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Nu är det dags för Sverige att granskas inom ramen för den tredje cykeln av UPR-granskningen.

Statsrådet Åsa Lindhagen.
- Vi lever i en tid som mer än på mycket länge kräver att de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter respekteras och tas på största allvar. Regeringen är medveten om att det återstår utmaningar i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter i Sverige och är fast besluten att prioritera arbetet för att överkomma dessa, säger statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

UPR är ett väletablerat instrument i arbetet för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Granskningen, som sker i Genève, utförs av andra stater och alla frågor med bäring på mänskliga rättigheter kan lyftas. Den 14 oktober lämnade Sverige därför in en nationell rapport till FN om uppföljningen av de rekommendationer som Sverige erhöll vid förra granskningstillfället i januari 2015. Den 27 januari 2020 sker granskningstillfället då Sverige deltar i en dialog i FN:s råd för mänskliga rättigheter, i Genève.

Regeringen anser att UPR-processen är av stor vikt i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter såväl nationellt som internationellt. Genom konstruktiv dialog och i nära samarbete med relevanta aktörer, inklusive civilsamhället, verkar Sverige genom UPR för en större transparens kring situationen för de mänskliga rättigheterna.

- Vi lever i en tid som mer än på mycket länge kräver att de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter respekteras och tas på största allvar. Regeringen är medveten om att det återstår utmaningar i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter i Sverige och är fast besluten att prioritera arbetet för att överkomma dessa, säger statsrådet Åsa Lindhagen.

Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Målet understryker att det är en central uppgift för regeringen att säkerställa att Sveriges internationella åtaganden efterlevs i alla delar av landet, i alla delar av offentlig sektor och såväl nationellt som regionalt och kommunalt.

Vad är Universal Periodic Review (UPR)?

Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Till skillnad från sedvanlig konventionsgranskning i FN:s granskningskommittéer utförs den inte av opolitiska experter utan av andra stater.

På vilket sätt granskas Sverige?

I samband med en dialog med den granskade medlemsstaten kan andra stater ge rekommendationer som den granskade staten kan välja att acceptera eller notera (vilket innebär att de inte accepteras). Den senaste granskningen av Sverige, som var den andra i ordningen, ägde rum i januari 2015. Sverige fick 208 rekommendationer, varav flera överlappade varandra, och accepterade 154 av dessa. Sverige valde att inkomma med en halvtidsrapport 2018 som uppföljning för genomförandet av de rekommendationer som Sverige valde att acceptera 2015, samt de framsteg som gjorts avseende arbetet för de mänskliga rättigheterna i allmänhet.

Hur ser tidplanen ut?

Inom ramen för den tredje cykeln av UPR-processen lämnade Sverige in en nationell rapport till FN den 14 oktober 2019, om uppföljningen av de rekommendationer som Sverige fick i januari 2015. En delegation från Sverige ska även delta i en dialog, vid själva granskningstillfället, i Genève den 27 januari 2020.